Události

Čaj o šesté. Seminář na téma smyslu obnovy monarchie

Vážení přátelé,   ve čtvrtek 26.5. 2016 jsme se s kolegy účastnili přednášky s tématem smyslu obnovy monarchie. Chtěl bych tímto příspěvkem poděkovat panu Petru Nohelovi z Koruny české, která podle mého názoru od roku 2014 učinila důležité kroky racionálním a smysluplným směrem. Z přednášky -...
+

28. 10. 2015

28. 10. 2015 jsme se zúčastnili monarchistického pochodu za obnovu monarchie a vysoké politické kultury v zemích někdejšího Království českého.     
+

29. 8. 1526 Zahynul král český, polský a uherský Ludvík Jagelonský,

  Ludvík Jagellonský český a uherský král, se narodil 1.7.1506 v Moháči, jako syn Vladislava Jagellonského. Patřil do dynastie Jagellonců. Vládl v období od r.1509 do 29.8.1526. Už jako tříletého ho Vladislav nechal korunovat českým králem. On i jeho otec se převážně zdržovali v Uhrách....
+

16. srpna 1419

Životopis Český a německý král Václav IV. se narodil 26.2.1361 v Norimberku, jako netrpělivě očekávaný dědic trůnu, ve třetím manželství Karla IV. s Annou Svídnickou. Patřil do dynastie Lucemburků. Václav měl jako budoucí panovník veškerou péči a podporu svého otce Karla IV. Tato péče ještě více...
+

26. srpna

26. srpna,  1278 padl Přemysl Otakar II. zvaný králem Železným a Zlatým (vězte jak příznačné pojmenování!) na Moravském poli. Rakouská a česká šlechta tehdy ukončila život i politické ambice jednoho z nejvlivnějších a nejmocnějších českých panovníků. Když jde z někoho...
+

18. 8. 2014 Výročí narozenin císaře a krále Františka Josefa I

Životopis Rakouský císař, český a uherský král František Josef l. se narodil 18.8.1830, jako syn Žofie Bavorské a Františka Karla. Od mala byl vychováván svou ctižádostivou matkou jako císař. Pěstovala v něm pocit výjimečnosti, který ho dovadl k izolovanosti a autokratické sebedůvěře. Za celý...
+