Názory

Byli jsme před Rakouskem, jsme i po něm

Středa, 28. 10. 2015, 7:42 - 28. říjen, výročí založení prvního Československého státu nás opět vede k zamyšlení do jaké míry mohlo být staré Rakousko zachováno a zda by to tak bylo lepší. Obvykle se příznivci starého Rakouska opírají o pozdější nedostatečnost čs. státu v obraně a neschopnost...
Celý článek

Jak funguje sociální politika v Dánsku a Francií?

Jak funguje sociální politika v Dánsku a Francií? Červen 21, 2014 - Zahraničí - žádný komentář Autor článku: Břetislav Olšer Foto Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Podle...
Celý článek

19 důvodů, proč jsme neměli vyhnat sudetské Němce

    ... a na to, proč jsme je vyháněli, se zeptejte nejen historiků, ale i svých prarodičů, kteří buď vyháněli nebo vyhánění nečinně přihlíželi. publikováno 28. 2. 2014 Ivan Brezina     Tzv. Sudeťáci k nám přišli už ve 13. století na pozvání českých panovníků,...
Celý článek

10 důvodů, proč vzpomínat na Habsburky v dobrém

Autor:  Jiří Rak, viz odkaz na původní text níže.    V těchto dnech si připomínáme sto let od počátku první světové války. V jejím víru zanikla habsburská monarchie, jejíž bylo České království po staletí součástí. Vzápětí se v našem...
Celý článek

Události na Ukrajině vs boj za vlast?

"Celá věc má ale ještě jednu stránku, kterou si málo uvědomujeme: stát, který už dávno nechápeme jako "velkorodinu", by dnes nikdo bránit nešel. Současná diskuse o možnosti skutečného odvodu branců (a brankyň, v tom je oproti minulosti podstatný rozdíl) ukazuje, že podobná věc je už stěží...
Celý článek

Nejsme nostalgici plačící po starých časech. Jsme pragmatici.

Politik by měl jít příkladem a hlava státu obzvlášť. Copak již neexistuje zákon, který hovoří o trestním stíhání každého, kdo narušuje mravní výchovu mládeže?  V politiky budu věřit až tehdy, až se z nich stanou úctyhodní profesionálové, kteří budou mít na srdci blaho země, kterou zastupují a...
Celý článek

Jak Češi okradli děti arcivévody Ferdinanda

Právě před sto lety zastřelil v Sarajevu prosrbský radikál Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii. Dnes už víme, že atentát o měsíc později spustil první světovou válku. Je ale docela zajímavé si číst, jak na něj reagovali občané rakousko-uherské monarchie bezprostředně poté. Někteří...
Celý článek