Královská rodina zosobňuje rodinný princip

Královská rodina zosobňuje rodinný princip

Jedním z problémů současné společnosti je ztráta významu přirozených rodinných vazeb. Liberální společnost klade velký důraz na svobodu a individualitu jedince – člověk tím sice získává mnoho možností, jak ovlivňovat svůj osud, ale zároveň se tím oslabují tradiční rodinné vazby, které po tisíciletí tvořily základní strukturu společnosti a bránily tomu, aby se člověk stal zcela izolovaným jedincem. Toto odbourávání tradičních vazeb je samozřejmě dlouhodobý trend, o kterém se mluví už po mnoho desetiletí, ale to ještě neznamená, že to tak je v pořádku a že se tomuto trendu máme podřídit.

Monarchie má proti republice v tomto směru podstatnou výhodu: V čele státu totiž nestojí pouze jednotlivec, ale celá královská rodina.

Vilem_a_Maxima
Nizozemský korunní princ Vilém, jeho žena Máxima a jejich tři dcery

Všimněte si, že i v republikách, které se honosí tím, že jejich prezidenti mají demokratický mandát od lidu, je jistá snaha tento rodinný rozměr monarchie napodobovat: A tak po boku prezidenta obvykle veřejně vystupuje první dáma (v USA dokonce tradičně mívají „prvního psa“), i když v republice to dává smysl mnohem méně než v monarchiích – jaký mandát od voličů ta první dáma má?

V monarchii naopak je zcela přirozenou skutečností, že v čele státu stojí „první rodina“, z níž panovník vychází. Tento rodinný rozměr činí monarchii lidštější. A protože panovník není jen jednotlivec, ale člen své rodiny, je tím umožněna kontinuita vlády i v okamžiku, kdy je koruna předávána následníkovi.

Neznamená to, že by královská rodina byla za všech okolností stoprocentně dokonalá a byla vzorem všech rodinných ctností; i členové královské rodiny jsou pouze lidé a mohou se dopustit chyby také v partnerských či rodinných vztazích. Pokud ale chcete poukazovat na různé skandály královských rodin v podání bulvárních novinářů, je třeba vzít v úvahu důvěryhodnost takového zpravodajství a skutečnost, že bulvární média si za každou cenu hledají šokující témata, která jim zajistí vyšší prodejnost – což prohřešky v královských rodinách jistě jsou. Celkově ale členové královských rodin, tak jako i jiní aristokraté, mohou jít v otázce rodinných hodnot většině lidí většině lidí příkladem. Také není náhodou, že režimy a politické směry, které potlačují význam rodiny a tradičních rodinných hodnot, se vždy staví přinejmenším chladně, ne-li rovnou nepřátelsky i k monarchii.

 

Vzpomeneme-li si na klasické heslo „Rodina je základ státu,“ pak je to právě monarchie, kde nejviditelněji platí: Protože právě v monarchii stojí v centru státu „první rodina“, která může být pro ostatní vzorem. A není právě v dnešní době víc než kdy jindy potřeba připomínat lidem význam. 

 

Zdroj: WWW

https://www.promonarchii.cz/index.php/proc-monarchie/199-kralovska-rodina-zosobuje-rodinny-princip#.T-hUF7bGkdU.facebook