Návrh ústavy Českého království

Čerpáme z moderního díla Jana Adama z Liechteinsteinu Stát ve III. tisíciletí.  

Každá ústava má být schválena parlamentem a podepsána hlavou státu. 

 

navrh_ustavy (1).pdf (611711)