Přemyslovci

Přemyslovci byli první z historicky prokázaných českých knížat. Podle pověstí z Kosmovy kroniky, byl prvním členem této dynastie Přemysl Oráč, který se oženil s dcerou Kroka, Libuší. Po něm následovala bájná knížata: Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít. Prvním historicky doloženým knížetem byl Bořivoj I.


Vysvětlivky: český kníže,český král 

Bořivoj I. kolem 852-888/9, vládl kolem 870-888/9 
m. sv. Ludmila (*asi 860 zavražděna 15.9.921) 
dcera Slavibora ze Pšova

 • Spytihněv 875-915, vládl 894-915
 • Vratislav 888-13.2.921, vládl 915-921
  m.Drahomíra († po 935) z kmene Stodoranů
  • sv. Václav okolo 907-28.8.929/35, vládl 922/5-929/35
   Znak Sv. Václava
  • Boleslav I.
  • Spytihněv?
  • 4 dcery

Boleslav I.asi 915-15.7.967/72, vládl 929/35-972 
m.Biagota

 • Doubravka (Dobrava, Bonna) † 977 
  m.(965) Měšek I. Polský † 992
  • Boleslav Chrabrý966/7-1025, vládl 1003-1004
 • Boleslav II. asi929/35-7.2.999, vládl 972-999
  m 1. Agediva
  • Boleslav III. Ryšavý † 1037, vládl 999-1002;1003
   m.neznámá
   • dcera provdaná za Vršovce
  m 2Emma †1005/6, dcera Kondráda Burgundského?
  • Jaromír † 4.11.1035, vládl 1003;1004-1012;1033-1034
  • Oldřich † 9.11.1034, vládl 1012-1033;1034 
   m 1. neznámá - zapuzena 
   m 2. Božena Křesinová † 1052
   • Břetislav I.
 • Strachvas (Kristián) 929/35-996
 • Mlada - abatyše kláštera benediktýnek

Břetislav I.okolo 1002-10.1.1055, vládl 1034-1055
m.Jitka Babenberská †2.11.1052, dcera Jindřicha ze Schweinfurtu a a Gerbergy

 • Spytihněv II. 1031-28.1.1061, vládl 1055-1061
  m.Hidda Wettinská, dcera Dietricha z Wettinu a Matilde z Meisenu
  • Svatabor † 23.2.1086
  • dcera
 • Vratislav II.
 • Kondrád I. Brněnský okolo 1035-6.9.1092, vládl 1092
  m. Wirpirk dcera Fridricha z Tenglingu
  • Oldřich † 27.3.1113
   m. neznámá
   • Vratislav Brněnský † 16.8./21.9.1156
   • Spytihněv † 1151
   • Naděje *1096
  • Litolt† 15.3.1112
   m. Ida Babenberská † 24.4.?., dcera Leopolda II. Rakouského
   • Kondrád † po 1161
    m.(1132)Marie Srbská † po 1189, dcera Štěpána Krutoše
    • Kondrád III. Ota 1138/40-9.9.1191
     m.Helicha Wittelsbašská † po 1214, dcera Otty Z Wittelsbachu
    • Helena
 • Jaromír (Gebhart) po 1035-26.6.1090
 • Ota I. † 9.7.1087
  m. Eufemie † 2.4.1111, dcera Bély I. Uherského a Richenzy Piastovny
  • Svatopluk † 21.9.1109, vládl 1107-1109
   m. neznámá
   • Václav (Jindřich) 1107-1.3.1130
  • Bohuslava?
  • Ota II. Černý okolo 1094-18.2.1126
   m. Žofie z Bergu † 31.5.1126, dcera Jindřicha z Bergu
   • Ota III. Dětleb 1126-12.5.1160
    m. Durancie † 13.12. po 1160
    • Vladimír 1145-10.12. před 1200
    • Břetislav † před 1201
     • Sigfrid † 1227
    • Eufémie † po 12.5.1160
    • Hedvika † 16.1. po 1160
    • Marie † po 12.5. 1160Vratislav II. po 1031-14.1.1092, vládl 1061-1092 
m1. neznámá † asi 1056 
m2.(1057)Adléta Uherská okolo 1040-27.1.1062 dcera Ondřeje I. a Anastazie Rurikovny

 • Břetislav II. † 22.12.1100, vládl 1092-1100
  m. Lukarta okolo 1075-31.12.?., dcera Aschwina z Windberg-Bogenu
  • Břetislav † 8.3. po 1030
 • Vratislav † 9.11.1061
 • Judita 1056/8-25.12.1086
  m.Vladislav I. Heřman Polský † 1102
  • Boleslav Křivoústý
 • Ludmila † po1100
 • Boleslav † 11.8.1091


m3.(1062)Svatava okolo 1045-1.9.1126, dcera Kazimíra Polského a Dobroněgy Kyjevské

 • Bořivoj II. okolo 1064-2.2.1124, vládl 1101-1107;1117-1120 
  m. Herbirka Babenberská † 13.7.1142, dcera Leopolda II. Rakouského
  • Albrecht † 7.4. před 1124
  • Boleslav
  • Leopold † 1143
  • Spytihněv † 9.1.1157
  • Jaromír † okolo 1135
  • Richenza † 27.2. před 1124
 • Vladislav I.
 • Soběslav † 12.4.1125, vládl 1125-1140 
  m. Adléta Uherská 1105/7-15.9.1140, dcera Almuše Uherského a Predslavy Kyjevské
  • Vladislav † po 28.6.1165
  • Soběslav II. 1128-29.1.1180, vládl 1173-1178
   m. ELiška Polská před 1174-2.4.1209, dcera Měška Polského
  • Marie?
  • Oldřich 1134-18.10.1177
   m1. Cecilie Durynská 
   m2. Žofie Wettinská, dcera Oty Míšeňského
   • Anežka
  • Václav 1137-po 1192, vládl 1191-1192
 • Judita † 9.12.1108
  m. Wiprecht Grojčský

Vladislav I. †12.4.1125, vládl 1109-1117; 1120-1125
m. Richenza z Bergu † 27.9.1125, dcera Jindřicha z Bergu

 • Vladislav II.
 • Děpolt † 14/15.8.1167
  m.(1153) Gertruda (Sybila) Braniborská, dcera Albrechta Medvěda Braniborského
  • Děpolt II. před 1174-21.11.1190
   m. neznámá
   • Děpolt III. † 1223
    m. Adéla, sestra Jindřicha Lehnického
    • Ota Děpolt IV. † 1226
    • Boleslav † 9.4.1211
    • Soběslav † po 1274
    • Bořivoj † 1235
    • Přemysl † mladý
   • Soběslav † po 1213
   • Boleslav † po 1213
  • Hedvika † 19.2.1210
 • Jindřich † po 1.8.1169 
  m. Markéta † 19.1.1106?
  • Alžběta † 3.3. po 1197
  • Markéta † 13.7. po 1197
  • Jindřich Břetislav † 15.6.1197, vládl 1193-1197
 • Svatava † 19.2. po 1146
  m.(1124)Fridrich III. z Regensburgu † 1148

Vladislav II. okolo 1110-18.1.1174, vládl 1140-1172
znak Vladislava II.
m1.(1140)Gertruda Babenberská 1120-8.4.1150, dcera Leopolda III. Rakouského a Agnes von Salien

 • Bedřich okolo 1141-25.3.1189, vládl 1172-1172;1178-1189
  Alžběta Uherská † 12.1. po 1189, dcera Gejzy II. a Eufroziny Kyjevské
  • Helena
   m. Petr Koménovec
  • Žofie † 1195
   m. Albrecht Míšeňský
  • Ludmila † 1240
   m1.Albrecht z Bogenu 
   m2.Ludvík Falcký
 • Anežka † 7.6.1228, abatyše u sv. Jiří
 • Svatopluk † 15.10. po 1169 
  m. dcera Gejzy II., Odola či Helicha
 • Vojtěch † 7.4.1200


m2.(1153)Judita Durynská † po 9.9.1174, dcera Ludvíka I. Durynského a Hedviky

 • Přemysl Otakar I. okolo 1155-15.12.1230, vládl 1192-1193;1197-1230
  m1.(1178) (rozvedeni) Adléta Míšeňská † 2.2.1211, dcera Oty Bohatého
  • Vratislav před 1181-po 1225
  • Markéta (Dagmar) okolo 1186-24.5.1213
   m. Valdemar II. Dánský
   • Valdemar III. 1208-1241
  • Božislava
  • Hedvika

  m2.(1198) Konstancie Uherská 1181-6.12.1240, dcera Bély III. a Anny (Anežky) de Chatillon
  • Vratislav okolo 1200-?
  • Judita † 2.6.1230
   m. 1213 Bernard Korutanský
  • Anna Lehnická 1204-23.6.1265
   m. Jindřich II. Pobožný
   • Boleslav
   • Jindřich III.
   • Kondrád
   • Vratislav
  • Anežka
  • Václav I.
  • Vladislav 1207-18.2.1227
  • Přemysl 1209-16.10.1239
   m. Markéta z Meranu † 1261/7, dcera Oty I. z Meranu
  • Blažena (Vilemína) 1210-24.10.1281
  • sv. Anežka 1211-6.3.1282
 • Vladislav Jindřich okolo 1160- 12.8.1222, vládl 1197
  m. Hedvika
 • Richsa † 19.4.1182
  m. Jindřich Rakouský

Václav I. 1205-23.9.1253, vládl 1230-1253
m.1224 Kunhuta Štaufská okolo 1200-13.9.1248, dcera Filipa Štaufského a Ireny Byzantské

 • Vladislav okolo 1227-3.1.1247
  Gertruda Babenberská, neteř Bedřicha II. Bojovného
 • Přemysl Otakar II.1232/33-26.8.1278, vládl 1253-1278 
  Znak přemysla Otakara II. 
  m1.(1252) (rozvedeni)Markéta Babenberská okolo 1200-2.10.1267, dcera Leopolda IV. a Theodory Angelovny Byzantské 
  m2.(1261) Kunhuta Uherská 1246-9.9.1285, dcera Rostislava Haličského a Anny Uherské
  • Kunhuta 1265-27.11.1321
   m. Boleslav II. Mazovský
   • Eufrosina 1292-po 14.5.1324
   • Václav okolo 1293-23.5.1336
   • Perchta před 1299-po 1311
  • Anežka 5.9.1269-17.5.1296
   m. Rudolf I. Habsburský
   • Jan Pariccida
  • Václav II. 27.9.1271-21.6.1305, vládl 1283-1305 
   m1. Guta Habsburská 13.3.1271-18.6.1297, dcera Rudolfa Habsburského a Gertrudy z Hohenbergu
   • Přemysl Otakar 6.5.1288-19.11.1288
   • Václav III. 6.10.1289-4.8.1306, vládl 1305-1306
    m. Viola Těšínská †21.9.1317, dcera Měška I. Těšínského, matká neznámá
   • Anežka 6.10.1289-po 1292
   • Anna 15.10.1290-3.9.1313
    m. Jindřich Kotutanský
   • Eliška 20.1.1292-28.9.1320
    m. Jan Lucemburský
   • Guta 4.3.1293-3.8.1294
   • Jan 26.2.1294-1.3.1294
   • Jan 21.3.1295-6.12.1296
   • Markéta 21.2.1296-8.4.1322 
    m. Boleslav Břežský a Lehnický †20/21.4.1352
   • Guta *†21.5.1297

   m2. Eliška Rejčka 1.9.1288-18.10.1335, dcera Přemysla II. Velkopolského a Richenzy Švédské
   • Anežka 15.6.1305-před 4.1.1337
    m. Jindřich Javorský

   milenka
   • Jan Volek †27.9.1351
  • Markéta před 1285-?

  milenka Anežka z Kuenringu, řečená Palceřík
  • Mikuláš Opavský 1255/6-1318
  • Anežka před 1260-?
  • Eliška před 1260-?

  milenka
  • Jan †26.8.1296
 • Božena (Beatrix) †25.5.1270
  m. Ota III. Braniborský
 • Anežka †10.10.1268
 • neznámá dcera †před 1248