Program jednání Monarchistické ALIANCE ze dne 14. 5. 2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MONARCHISTICKÉ ALIANCE

 

 

Program jednání Monarchistické ALIANCE ze dne 14. 5. 2014 při příležitosti výročí narozenin Římského císaře a krále, krále českého a markraběte moravského Karla IV, a narozenin Arcivévodkyně rakouské, císařovny a královny Marie Terezie Habsbursko-Lotrinské (ke dni 13. 5. )

 

Účastníci:

 

 

 1. Volba vedení aliance

 2. Volba a rozšíření realizačního týmu

 3. Členům předložen úkol ke korektuře rozložení odkazů webové stránky aliance a její obsahové stránky.

 4. Vznik blogu s kontroverzními tématy.

 5. Symboly Aliance – nebyly projednány. Zůstávají původní v době jejího vzniku.

 6. Prohlášení

 7. Diskuse

 

Bod 1

 • Předsedou zvolen pan Jaroslav Konečný, jehož úkolem bude Alianci reprezentovat na veřejnosti a s tím spojené činnosti vedoucí ke zviditelnění Aliance na české, moravské a slezské společenské scéně. 

 • Předseda rozhoduje, kdo z realizačního týmu bude mít přístupová hesla k administraci aliančního emailu, www stránek a profilům na sociálních sítích a oficiálních profilech ALIANCE.

Bod 2

 • Správcem www a sociálních sítí ustanoven Slavomír Mácha, mající na starosti gramatickou a obsahovou vyváženost obsahu www stránek, komunikaci s veřejností.

 

 • Realizační tým: Vede Ivo Zajíc, Jindřich Holub, Jan Procházka,

 

 • Rozšířený tým: Lukáš Thun, Jiří Hrdlička, Pavel van Schler, František Sternberg...,

 

Bod 3

Struktura a šablona webové stránky www.deus-rex-patria.cz předložena ke korektuře a další práci.

 

Bod 4

Aliance zřídila účty na sociálních sítích GOOGLE+, TWITTER a zřídí oficiální profil na www.parlamentnilisty.cz.

 

Diskuse

 

 • Námět na rozšíření spolupráce s dalšími subjekty zabývající se myšlenkou obnovy monarchie a historickými spolky....

 

 • Pořádání výstav, historických setkání, podpory vydávání historických publikací, kulturních akcí, přednášek, setkání....

 

 • Navázání komunikace s veřejností prostřednictvím blogu (tvoří se...), sociálních sítí, médií...

 

 

Zpráva z minulé schůzky, na níž byly aktualizovány základní principy práce ALIANCE.

 

Základní principy :

 1. Království české nebylo zrušeno.

 2. Král český se koruny nikdy nevzdal a jejím i bez korunovace automaticky jako prvorozený potomek následující v pořadí.

 3. Sjednocující aktivity jednotlivých skupin a hnutí zabývajících se monarchistickou myšlenkou.

 4. Jsme civilní organizace širokého odborného, profesního, politického i občanského spektra a společenství realisticky uvažujících lidí, zabývající se návratem monarchie jako regulérního státního zřízení.

 5. Štěpení historických zemí českých považujeme za nepřípustné.

 6. Jsme racionálně uvažující lidé mající na srdci dobrou pověst naší vlasti, kultury a etiky a snažící se o obnovu kontinuity tradice vládnoucích českých panovníků.

 7. Stejná práva pro všechny.

 8. Usilujeme o vznik parlamentní monarchie s rozšířenými pravomocemi panovníka, protože on je správcem svého domu – naší vlasti.

 9. Vznik monarchie by neznamenal zásah do osobních a vlastnických práv.

 10. Revoluci – NE.

 11. Nelze se vracet ani do roku 1948, ani do roku 1918, ani před začátek první světové války.

 12. Vymahatelnost práva a právní jistotu.

 13. Aliance se profiluje v první řadě legitimisticky – respektuje staleté právo a nástupnickou linii.

 14. Žádného krále „ječmínka“ podporovat nebudeme, dokud nezanikne poslední šance dodržet legitimistickou cestu.

 15. Pokud si lidé země budou přát návrat panovníka, vrátí se. Pokud ne, o obnově monarchie nemůže být další řeč.

 16. Vztah EU – ANO. Jsme členy EU, tak jako kdysi bývalo Království české významným politickým zástupcem v rámci Svaté říše římské národa Německého. Jsme malá země, která těžko bude čelit mocnějším soupeřům. Volíme cestu spolupráce a integrace do struktur …. EU.

 17. Němci pro nás nepředstavují nepřítele, ale partnera pro spolupráci, vzdělání, společnou budoucnost v rámci EU. 

 18. Jsme pro spolupráci s jinými zeměmi.

 19. Vysegradská čtyřka rozšířena o Rakousko.

 20. Monarchie není antagonismus náboženství, ani soubojem levice či pravice. Monarchie je společná volba řešení pro společnost a její budoucnost.

 21. Panovník je panovníkem všech obyvatel, pobývajících v hranicích znovuobnoveného Království českého.

 22. Panovník hájí zájmy svého lidu, jako by to byla jeho vlastní rodina a lid chrání svého panovníka svou prací a svým odhodláním vzdělávat se a spravovat se svým panovníkem vlast pro své děti a následovníky.

 23. Zemědělský a půdní fond je rodinným stříbrem a proto s ním bude zacházeno dle tradic rozumného hospodaření pouze pro lesnické, zemědělské a vodohospodářské účely.