Program jednání Monarchistické ALIANCE ze dne 18.6. 2014 ustavující schůzka v restauraci MONARCHIE

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MONARCHISTICKÉ ALIANCE

 

Program jednání Monarchistické ALIANCE ze dne 18.6. 2014 ustavující schůzka v restauraci MONARCHIE

 

 

Přítomni za vedení:

Předseda: Jaroslav Konečný

Tajemník : Ivo Zajíc

člen vedení a webmaster: Slavomír Mácha

člen vedení: Jindřich Holub

člen vedení: Lukáš Thun

člen vedení: Jan Procházka

hosté:

Vítězslav Dittrich

Matěj Čadil

Jaroslav Novotný s manželkou

Pavel Krištof Schler

 

 

Program:

 • Ustanovení právního charakteru Monarchistické aliance

 • Politické cíle Monarchistické aliance na veřejnosti

 • Stanovení organizační struktury

 • Návrh stanov MA

 • WWW, sociální sítě, blog, e-žurnál, internetové noviny, registrace – registrační práva

 • Sestavení redakčního týmu

 • Aktuální události – akce k výročí atentátu na Arcivévodu,

  Výročí vzniku 1. světové války

 

 

Ustanovení právního charakteru Monarchistické aliance

 

Vedení prověří možnosti stanovení právního rámce Monarchistické aliance. Možnosti jsou hnutí, občanské sdružení nebo uskupení podobného charakteru. Politická strana byla prozatím zamítnuta. Jsme především vlastnecké hnutí. Výběr banky, sídla Aliance a symboliky, kterou se Monarchistická aliance bude v budoucnosti prezentovat na veřejnosti.

 

 

Politické cíle Monarchistické aliance na veřejnosti

 

 1. Nastolení konstituční monarchie nebude mít vliv na majetkové poměry v ČR. Naším cílem nejsou žádné majetkové přesuny.

 2. Království české bude dodržovat své právní a spojenecké závazky k NATO, EU, Vysegrádské 4 a pokračovat v dobrých sousedských vztazích s okolními zeměmi.

 3. Posílení postavení tradiční rodiny ve společnosti a její další zvýhodnění.

 4. Podpora vzdělanosti, náprava historických mystifikací posledních 600 let.

 5. Podpora národních tradic, obnova kulturního fondu  a vzhledu měst a obcí, kultury.

 6. Vymahatelnost práva - posílení pravomocí soudů, rychlejší soudní řízení, zákaz jakékoli podpory juvenilní justice, zestátnění anonymních akcií. Státní zakázky pouze českým firmám, které mají  v Čechách trvalé sídlo.

 7. Péče o zemědělskou a lesní půdu, vodohospodářství má přednostní postavení před developerskými projekty.

 8. Odpolitizování státní správy. Odborná příprava st. úředníků. Vyšší odpovědnost. Nejvýše dvě volební období pro poslance a tři pro senátory. Potom nejméně sedm let pauza v politice.

 9. Politika bez tajných sponzorů a majetková přiznání politiků, bez pronikání do státní správy.

 10. Ustanovení společenské kontroly práce politiků. Nová role a posílení a pravomoci NKÚ.

 11. Konstutiční monarchie s posílenými pravomocemi panovníka.

 

Stanovení organizační struktury

 

Organizační struktura Monarchistické aliance
 

 1. Předseda

 2. Místopředseda pro komunikaci s královskou rodinou

 3. Místopředseda pro komunikaci s veřejností

 4. Tajemník

 5. Hospodaření

 6. Administrativa

 7. Tiskový mluvčí

 8. Tlumočník anglického jazyka

 9. Tlumočním německého jazyka

 

Návrh stanov

 

Stanovy jsou zpracovávány. Probíhá první fáze korektury.

 

 

WWW, sociální sítě, blog, e-žurnál, registrace – registrační práva

 

Monarchistická aliance se prezentuje na jejích oficiálních webových stránkách https://deus-rex-patria.cz

Dále na vybraných sociálních sítích formou sdílených informací.

Facebook – pod názvem Monarchistická aliance

GOOGLE+ pod názvem Monarchistická aliance

TWITTER pod názvem Monarchistická aliance

 

Po provedené oficiální registraci MA na ministerstvu vnitra budou aktivována další média. Forma veřejné prezentace byla projednána mimo veřejnost.

 

 

Aktuální události

 

Akce k výročí atentátu na Arcivévodu Ferdinanda ´D Este:

 

viz aktuální program na Zámku Konopiště, a městě Arsteten

 

Výročí vzniku 1. světové války – ke všem pomníčkům padlým za 1. sv. Války položí členové i příznivci aliance kytici pěti rudých karafiátů nebo růží se žlutočernými stuhami a nápisem Král nikdy neumírá. Akce proběhne v součinnosti s městskými úřady, české šlechty.

 

Kulturní události:

 

Český Krumlov – 21.6. Slavnosti růže

Kutná Hora – Královské stříbření 21. 6. - 22. 6.  2014

 

Plánované události:

 

Červenec:

Vyhlášení Všeobecné mobilizace v Rakousku Uhersku.

Srpen :

Září: Den svatého Václava, vyvraždění Slavníkovců, den úmrtí Elišky Přemyslovny.

Říjen:

Listopad: 21. 11. 1916 vzpomínka na Františka Josefa I. Převzetí trůnu Karlem I.

 

Zpracováno dne 21. 6. 2014