V tuto chvíli je značně předčasné hovořit o královské rodině.

Na stránce se pracuje, tak jako na konceptu monarchie. Naší základní myšlenkou je, že k monarchii musí mít vůli nadpoloviční většina národa. 

Jiným faktorem je, že v současné České republice je mnoho lídí, obávajících se, že spadnou mezi deklasované vrstvy. Monarchie moderního typu není totéž, co byly monarchie před 1. světovou válkou a není ani záměrem vracet se k nostalgickým časům a vzpomínat na mocnářství. Mělo své výhody i stinné stránky. Přesto jeho zákonodárství patřilo k těm nejmodernějším v Evropě. Monarchie je pro tyto vrstvy překvapivě logičtějším řešením, protože vychází z principu rodinné soudržnosti a podpory. 

Nechceme dosáhnout toho, že by se panovníkem stal někdo z lidu - to považujeme za absurdní. Je pro nás nepřijatelný jakýkoli král "Ječmínek" nebo samozvanec. 

Zastáváme legitimistickou linii. Dále nejsme zastánci představy, že bychom našli  typicky českou šlechtu bez zahraničních vlivů, která by mohla usednout na český trůn a také víme, že ze současné šlechty by nikdo neměl tolik odvahy, aby porušil zásadu legitimity.