Pár slov o nás, monarchistech.

 

Monarchistická Aliance vznikla v 13. 5. 2003.

Vznikla jako samostatný a nezávislý subjekt. Nevznikla jako konkurence již tehdy existující politické strany Koruny české. 

Při vzniku MA jsme byli dva a  měli na paměti, že monarchismus musí být pro voliče vize, 

ne jen lekce historie a historických kostýmů. 

Byli jsme dva, kteří stáli u zrodu. Nyní je nás stonásobně víc.

 

Scházíme se pravidelně jednou měsíčně na našem tradičním monarchistickém pivu.

 

Nemáme ambici být politickou stranou.

Nemáme právo a dělat to ani nebudeme, abychom někomu potvrzovali šlechtický titul nebo dohledávali šlechtické předky. 

 

Naším členem se může stát každý, napříč politickým spektrem, náboženské příslušnosti, profesní i akademické orientace. 

Najdete mezi námi nejen dělníky a akademiky, ale i architekty, mladé studenty i učně,  matky na mateřské, IT specialisty, ekonomy, umělce, hospodské, politology, učitele, lékaře, řemeslníky, penzisty a příslušníky staré někdejší české, rakouské, maďarské a německé aristokracie. 

Aristokratickým původem se nám nikdo nemusí prokazovat. 

Není to vůbec důležité. 

 

Nehrajeme na hierarchii ani na stavovskou příslušnost.