Základní principy autentické demokracie - i kdyby to byla konstituční monarchie

Níže uvedený text pochází z knihy prof. Milana Zeleného: To vám byl divný svět. str. 83 - 85

 

  1. Přímá demokracie a jeden člověk - jeden hlas.  Strany jsou pouze nákladným a zbytečným mezičlánkem mezi voličem a kandidátem. Dnešní technologie umožňuje přímou volbu a přímou zodpovědnost na všech úrovních. Každý hlas musí platit za jeden, ne více. Politické okrsky a "vítěz bere vše" jsou zastaralé způsoby omezování účasti. Vítězství 51% nebere celý okrsek; zbývající voliči 49% musí být zastoupeno - jinak nelze mluvit o demokracii. Pouze celkový počet individuálních hlasů definuje přímou demkracii. Politika musí být soutěží dlouhodobých a střednědobých řešení, ne tím, že jednou bude levice a jednou možná pro změnu pravice
  2. Nestranické zastoupení. Politické strany  nejsou nutné; přinášejí jen ideologii, konflikty, " blokové zvedání rukou", peníze do politiky a násldnou korupci vedoucí jen k plutokracii, následnou pasivitu voličů a úplné oslabení individuální odpovednosti. Politici musejí být voleni přímo a jako nestraničtí zástupci přímo zodpovědní svým voličům. 
  3. Nevoliči nejsou pasivní občané, kterým je všechno jednou, ale naopak: Jde o lidi, kteří odmítají volit  "menší  zlo". Jejich demotivace pak vede k neúčasti nademokratickém procesu a přežívání neschopných stran i jedinců.
  4. Peníze do politiky nepatří. Předražené pomlouvačné kampaně - například české prezidentské volby a pomlouvačný text namířený proti Karlu Schwarzenbergerovi... jako příklad, napadání charakteru a odbornosti kandidáta, slibování nesmyslů, legalizování korupce...
  5. Omezení volebních mandátů na jedno jediné volební období. Možnost druhého období již umožňuje efektivní lobismus, korupční sítě a zázemí politických kmotrů. Politici se musejí střídat, pokud možno po čtyřech leteech. Musejí přijít připraveni a vzdělaní a nemohou být kolem politických penězovodů třeba i dvacet let, jako například u nás v Čechách.

Jak dále píše pan profesor Zelený, demokracie není totéž co republika. Demokracie by se neměla dostat do váprodeje a zastupitelská odpovědnost se neměla anonymně rozplynout  ve stranách a vytratit se z res publica.

Pozn. redakce. 

Marek Benda díky nezájmu voličů slaví své osmé volební období za sebou a nejen on. Nikdy v životě pořádně nepracoval a jak takový politik může rozumět potřebám svých voličů, jejichž zájmy hájí?