Základní principy monarchie - desatero

1. Starost o blaho občanů je pro monarchu povinnost.
2. Monarcha se při jednání s občany řídí morálními zásadami
3. V monarchii životy lidí neřídí politici a úředníci...
4. V monarchii je zaručen důstojný život pro slušné a poctivé
5. V monarchii jsou nekompromisně trestáni korupčníci a podvodníci
6. V monarchii se klade důraz na svobodu a právo každého člověka
7. V monarchii se na každého člověka pohlíží individUálně
8. Monarcha brání lidi před jejich politiky.

Panovník v zemi je jako otec v rodině. Chybějící otec, chybující děti. Chybějící král, chybující země. Veřejnost má právo odmítnout špatného vládce