Pro veřejnost

ETICKÝ KODEX POLITIKA a není rozdíl, jestli monarchie nebo republiky

ETICKÝ KODEX POLITIKA  Preambule Politik zastávající/kandidující na volený mandát respektuje principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.   I. Politik bude jednat v souladu se zájmy obyvatel České republiky, nebo v souladu s obnoveným Královstvím českým. II....
+

25 Argumentů pro monarchii

25 Argumentů pro monarchii "       Během procházení internetových stránek monarchií jsme přišli na 25 argumentů pro monarchii. Šlo o zajímavé čtení, i když ne se vším můžeme souhlasit.   1 Kombinace politických a sociálních prvků. Panovník má možnost spojit...
+

MODLIBA ZA POLITIKY BUDOUCÍHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

MODLIBA ZA POLITIKY, kéž jsou lepší než ti předchozí. Na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: Dej jim vědomí moudrosti a prozíravosti. Kéž respektují spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené...
+