Historické dokumenty

MORALITATES CAROLUS QUARTUS IMPERATORIS

Blíží se výročí narození Karla IV. císaře Svaté římské, krále českého MORALITATES CAROLUS QUARTUS IMPERATORIS 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně tak ji zdobí, když se král stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám, protože je spjat s lidmi, jako...
+

Smlouva o Svaté alianci 1815

Smlouva o Svaté alianci Autor: František, Fridrich Vilém, Alexandr, 1815 Ve jménu přesvaté a nerozdílné Trojice. Jejich Veličenstva císař rakouský, král pruský a císař veškeré Rusi došli v důsledku velkých událostí, které v Evropě vyznačovaly běh posledních tří let, a zejména v důsledku...
+

Prohlášení československé samostatnosti

Prohlášení československé samostatnosti   Následující text sem také patří. Republika byla vyhlášena bez souhlasu národa, bez referenda a jejím vzniku bylo rozhodnuto nezávisle na vůli císaře i jeho lidu.    Autor: Prozatímní československá vláda, 1918 V této vážné chvíli,...
+

František Josef I, Mým národům

Mým národům Autor: František Josef I., 28. 7. 1914 V Lázních Išlu, dne 28. července 1914 Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo...
+

1. polovina 18. století - Pragmatická sankce Karel VI.

524. schůzka: Pragmatická sankce   Karel VI.Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo Název této schůzky se skládá ze dvou cizích slov, která - jsou-li užívána každé zvlášť - zná důvěrně i naše, 21. století. Jejich kombinace však patří do našich dějin téměř 300 let starých:...
+

Volební slib Ferdinanda I. Habsburského

Volební slib Ferdinanda I. Habsburského Autor: Ferdinand I. Habsburský, 15. 12. 1526 My, Ferdinand, z Božie milosti král český, infant v Hispánii, arcikníže rakouské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže, a lužický markrabě etc. Oznamujeme tímto listem všem: Že přiřkli jsme...
+

Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu Jiříka z Poděbrad

  Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu Jiříka z Poděbrad Autor: Jiří z Poděbrad, 1464 Ve jménům Pána našeho Ježíše Krista. My ABC známo činíme všem i každému zvláště na věčnou paměť: Když pročítáme spisy starých dějepisců, zjišťujeme, že křesťanství bylo kdysi ve velkém rozkvětu...
+

Návrh zákoníku Karla IV tzv. Maiestas Carolina Autor: Karel IV., 1350-1351

Po smrti posledního z Rožmberků byl tento dokument prý nalezen na  hradě Rožmberk v archivu. Je tedy jasné, komu se text velmi příčil.  Následující ukázky z českého překladu Maiestas Carolina jsou vybrány z typických částí. Majestas Carolina, která se zahajuje předmluvou. Vybraných je pět...
+

1215 MAGNA CHARTA LIBERTATUM

Magna Charta Libertatum sice nepochází z Čech, ale pro úplnost uvádíme. MAGNA CHARTA LIBERTATUM – VELKÁ LISTINA PRÁV A SVOBOD 15. června 1215 Toto je jeden ze tří překladů Magna Carty; byl původně napsán v latině, pravděpodobně arcibiskupem Stephenem Langtonem. Platil pouze několik měsíců, kdy byl...
+

Zlatá Bula Sicilská

Zlatá bula sicilská Autor: Fridrich, 1212 Fridrich, z boží milosti římský císař volený, vždy rozmnožitel říše, král sicilský, vévoda apulský a kníže kapujský. Poněvadž ozdoba a moc císařská předchází náš stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, nýbrž i královská žezla uděluje naše velebnost,...
+