K zítřejším narozeninám 11. ledna, které oslaví Jeho císařská a královská Výsost, král český a markrabě moravský, arcivévoda rakouský, přejeme pevné zdraví, dlouhá léta.

 

K zítřejším narozeninám Jeho císařské a královské Výsosti, krále českého a markraběte moravského, arcivévody rakouského přejeme pevné zdraví, dlouhá léta. 

 

Karel Habsbursko-Lotrinský (nebo též Karel Habsburský, německy Karl Habsburg-Lothringen, celým jménem Karel Tomáš Robert Maria František Jiří Bahnam Habsbursko-Lotrinský) je prvorozený syn posledního rakousko-uherského (tedy i českého a maďarského) korunního prince Oty Habsburského a Reginy, princezny Sasko-Meiningenské. Je vnukem posledního rakouského císaře Karla I.

Funkce a tituly
Karel Habsburský je od roku 1961 členem Řádu zlatého rouna, jehož je též od 30. listopadu 2000 (den sv. Ondřeje) velmistrem. Je nositelem velkokříže suverénního Řádu maltézských rytířů, členem rytířského Řádu sv. Šebestiána v Evropě a čestným členem Řádu německých rytířů.

Karel nemá ve své vlasti uznaný žádný platný šlechtický či panovnický titul, neboť ty byly v Rakousku zrušeny tzv. Habsburským zákonem, a tak zde smí užívat pouze své občanské jméno Karl Habsburg nebo Karl Habsburg-Lothringen.

Karel je od roku 1986 předsedou Panevropského hnutí Rakouska. Kromě toho je zakladatelem a přestaveným „Panevropského spolku Alpen-Adria“. Od roku 2002 je generálním ředitelem Organizace nezastoupených států a národů (UNPO). Je také nejvyšším představitelem Akademického zemského spolku rakouských katolíků (K.Ö.L.). Kromě toho je čestným předsedou (od r. 1998) a držitelem čestného odznaku Evropského společenství vojenského parašutismu, reg. sdruž. Assiette d'Honneur en Etain, des Brevet de Parachutisme Militaire Européen Honoraire (AEPM), od r. 2002 držitelem La Grande Medaille d'Or avec Ruban Merite Philanthropique a od roku 2003 nositelem La Croix de Commandeur Evropského společenství vojenského parašutismu.

Vedle své činnosti coby blízký spolupracovník salcburského zemského hejtmana Haslauera, byl v letech 1996 až 1999, po velice úspěšné předvolební kampani, poslancem EP za Rakouskou lidovou stranu (ÖVP), kde se zasadil zejména za práva menšin. Karel vzbudil též pozornost svým neobvykle konzervativním prohlášením, např. svým přirovnáním abortivního prostředku Mifegyne k trestu smrti. Jeho politická kariéra skončila s tzv. dárcovským World Vision skandálem. Přitom byly Wolfgangem Kronesem, tehdejším generálním tajemníkem Paneuropa-Österreich, darované prostředky od World Vision převedeny na hnutí Paneuropa. Mezitím byl z tohoto důvodu Krones odsouzen. Karel Habsburský byl v této souvislosti některými novináři nařčen z nedostatečného dohledu nad svým generálním tajemníkem.