23. 4. 2016 Audience u císaře Karla.

Audience u císaře Karla I. je tradiční, každoroční historickou akcí, při níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s královskou tradicí zemí Koruny svatováclavské a s panovnickým rodem Habsbursko-Lotrinským. Do roku 1918, zámek patřil poslednímu císaři středoevropské monarchie a českému králi, blahoslavenému Karlu I. 
Společenská, kulturní a vojensko-historická akce se díky svému aktuálnímu poselství pro tradiční přátelství a spolupráci národů střední Evropy stala událostí i v evropském měřítku.