MODLIBA ZA POLITIKY BUDOUCÍHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

MODLIBA ZA POLITIKY, kéž jsou lepší než ti předchozí.

Na přímluvu svatého Václava, dědice české země,
přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:

Dej jim vědomí moudrosti a prozíravosti.
Kéž respektují spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti,

Kéž podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy, ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.

Kéž jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově a vzdělání.

Nás pak naplňuj moudrostí a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucností národa a zodpovědně rozhodovali.

O to žádáme pro své rodiny a pro naši zem.