Oslavte s námi 700. výročí narození českého krále a římského císaře KARLA IV.

Na pražské Kampě v pondělí vpodvečer zahájí venkovní výstavu o císaři Karlu IV. Na dvacítce panelů kolemjdoucí uvidí výběr jeho portrétů v nadživotní velikosti, úryvky z jeho vlastních textů i pohled současníků na slavného panovníka a mecenáše. Zahájení výstavy se koná ve výroční den položení základního kamene Nového Města, k jehož výstavbě dal Karel podnět. Expozice potrvá do 25. května.

zdroj: www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/na-kampe-vystavuji-obrazy-a-texty-karla-iv_381067.html

 

Význam tohoto výročí zdůrazní zcela mimořádné vystavení Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále od 15. 5. do 29. 5. 2016, které se jinak koná pouze u příležitosti volby prezidenta republiky. Svatováclavská koruna vytvořená Karlem IV. bude zde tradičně spočívat v historické Gočárově vitríně spolu s žezlem a jablkem, dodanými do této sestavy korunovačních insignií za vlády Habsburků. Expozice bude přístupná zdarma.

 

Další výstavní projekty budou na Pražském hradě otevřeny od 15. 5. až do 28. 9.:

 

Stěžejní výstavou bude expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, jejímž hlavním přínosem bude ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii bude poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky budou pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky zhotoveny a budou vystaveny spolu s dalšími předměty používanými při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století.

 

Druhým nejvýznamnějším počinem bude symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Výpravná expozice, ve které návštěvníci najdou i pohřební roucha z královské hrobky, ponese název Koruna království.

 

S katedrálou jako první stavbou v zemi bude souviset i expozice Koruna Matky městv Tereziánském křídle, kde budou vystaveny neznámé fotografie z Archivu Pražského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály v 19. a 20. století.

www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/oslavy-700.-vyroci-narozeni-karla-iv.-na-prazskem-hrade-10499