Programové cíle Monarchistické aliance

Monarchistická aliance Čech Moravy a Slezska je společnost, která nemá aspirace politické strany a sdr‎užuje lidi různého přesvědčení, kteří se shodují na nutnosti obnovy monarchie. 

 
 1. Očištění habsburské dynastie od ideologických předsudků, zakořeněných ve výkladu české historie

 2. Základními hodnotami jsou pro nás hodnoty vycházející z antických a židovsko křesťanských tradic.

 3. Posílení postavení tradiční rodiny ve společnosti.

 4. Podpora vzdělanosti. Podpora svobodného podnikání. 

 5. Podpora národních tradic, obnova kulturního fondu  a vzhledu měst a obcí.

 6. Vymahatelnost práva - posílení pravomocí soudů, rychlejší s. řízení, zákaz jakékoli podpory juvenilní justice, zestátnění anonymních akcií, zákaz zadávání státních zakázek firmám, které v Čechách nemají trvalé sídlo.

 7. Zemědělská a lesní půda, vodohospodářství mají přednostní postavení před developerskými projekty.

 8. Odpolitizování státní správy. Odborná příprava st. úředníků. Vyšší odpovědnost. Nejvýše dvě volební období pro poslance a tři pro senátory. Potom pět let pauza v politice.

 9. Ustanovení společenské kontroly práce politiků.

 10. Posílení a nové pravomoci NKÚ.

 11. Politika bez tajných sponzorů a majetková přiznání politiků.

 12. Konstutiční monarchie s posílenými pravomocemi panovníka  a  senátu.

 13. Přístup k EU  a NATO - jsme její součástí.

 14. Politika nesmí pronikat do státní správy, NKÚ.