Zámek v Březnici Vás zve na výstavu věnovanou císaři Františku Josefu II

  • Výstava František Josef I. 

     

    První výstava přibližující prostřednictvím dobových mobílií, tiskovin, obrazů, pohlednic a trojrozměrných předmětů více než šedesátileté panování rakouského císaře Františka Josefa I. Výstavu doplňuje komentovaný obrazový úvodník.

Výstava Mým národům 

 

Druhá výstava částečně přibližuje období první světové války jak v historickém kontextu, tak ve vztahu k tehdejším držitelům březnického zámku, rodině Palffyů z Erdödu, a městu Březnice.

 

Obě expozice můžete shlédnout od 25. 3. 2016 – 30. 10. 2016