PROGRAMOVÉ CÍLE

Programové cíle Monarchistické aliance

Monarchistická aliance Čech Moravy a Slezska je společnost, která nemá aspirace politické strany a sdr‎užuje lidi různého přesvědčení, kteří se shodují na nutnosti obnovy monarchie.    Očištění habsburské dynastie od ideologických předsudků, zakořeněných ve výkladu české...
+